Faktabanken

Administrationsavgift

Administrationsavgift är en avgift en bank eller annan kreditgivare tar ut för att täcka administrativt arbete, till exempel med att skicka fakturor. Administrationsavgiften är olika hos olika banker. Tar du ett nytt bolån ska administrationsavgiften stå med i de allmänna villkoren för lånet.

Alla