Faktabanken

Amorteringsunderlag

Amorteringsunderlag är ett dokument som beskriver bland annat vilka amorteringskrav du omfattas av för ditt bolån.

Du behöver ett amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan. Detta gäller även om du inte har några amorteringskrav på ditt befintliga bolån. Be din nuvarande bank om ett amorteringsunderlag. Skicka sedan det till din nya bank.

Amorteringsunderlaget innehåller flera uppgifter, det kan vara till exempel amorteringsgrundande värde, amorteringsgrundande skuld och vilket amorteringskrav du omfattas av i dagsläget.

Alla