Faktabanken

Amorteringskrav

Amorteringskrav är lagstadgade regler som avgör hur mycket du minst måste amortera på ditt bolån. I Sverige finns det i dagsläget två olika amorteringskrav.

Första amorteringskravet (från 1 juni 2016) innebär att alla bolån som tecknats efter 1 juni 2016 ska amorteras med en viss procent av lånebeloppet varje år. Lånar du mer än 50% av bostadens värde behöver du amortera minst 1% av lånebeloppet varje år. Lånar du mer än 70% av bostadens värde ska du amortera minst 2% av lånebeloppet varje år.

Exempel på första amorteringskravet:

  • Du lånar 56% av bostadens värde. Lånebeloppet är lägre än 4,5 gånger din årsinkomst. Eftersom du lånar mellan 50% och 70% av bostadens värde ska du amortera minst 1% av lånebeloppet varje år.
  • Du lånar 73% av bostadens värde. Lånebeloppet är lägre än 4,5 gånger din årsinkomst. Eftersom du lånar mer än 70% av bostadens värde ska du amortera minst 2% av lånebeloppet varje år.

Andra amorteringskravet (från 1 mars 2018) brukar också kallas skärpt amorteringskrav. Det innebär att om du tar ett bolån som överstiger 4,5 gånger din årsinkomst ska du amortera ytterligare 1% av lånebeloppet per år, oavsett belåningsgrad.

Exempel på andra amorteringskravet:

  • Du lånar 56% av bostadens värde. Lånebeloppet överstiger dessutom 4,5 gånger din årsinkomst. Du ska amortera minst 2% av lånebeloppet varje år.
  • Du lånar 73% av bostadens värde och lånebeloppet överstiger dessutom 4,5 gånger din årsinkomst. Du ska då amortera minst 3% av lånebeloppet varje år.
  • Du lånar bara 30% av bostadens värde, men lånebeloppet överstiger 4,5 gånger din årsinkomst. Du ska då amortera minst 1% av lånebeloppet varje år.

Om dina förutsättningar ändras kan din amortering påverkas. Om du får löneförhöjning och därmed lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst skulle du till exempel kunna be din bank att ompröva din bolånekvot för att se hur mycket du behöver amortera framöver. Förutom din inkomst spelar också din belåningsgrad i förhållande till ditt amorteringsgrundande värde in för hur mycket du ska amortera. Det amorteringsgrundande värdet är vad bostaden var värd vid tidpunkten när bolånet tecknades. Ditt amorteringsgrundande värde ligger låst i fem år, fråga din bank vilket datum som gäller för dig. Om du har gjort en omfattande renovering av din bostad kan banken eventuellt justera det amorteringsgrundande värdet.

Alla