Faktabanken

Annuitetslån

Annuitetslån innebär att du alltid betalar samma fasta summa till banken varje månad för ränta och amortering. I början består din månadsbetalning oftast mest av ränta och bara lite amortering. I takt med att du betalar av ditt bolån betalar du sedan allt mindre i ränta och allt mer i amortering varje månad.

Hur mycket du betalar varje månad beror på hur stort bolån du tagit, vilken ränta du har, hur lång återbetalningstid du valt och så vidare.

Skulle räntan ändras under annuitetslånets löptid finns det två sätt att justera detta. De kallas äkta (bibehållen) annuitet och falsk (ändrad) annuitet.

Äkta (bibehållen annuitet) innebär att du ändrar annuitetsbeloppet. Du ändrar alltså den summa du betalar varje månad.

Falsk (ändrad) annuitet innebär att du har kvar samma summa för månadsinbetalning, men ändrar avbetalningstiden. Detta är det vanligaste sättet att justera ett annuitetslån.

Motsatsen till annuitetslån är rak amortering. Vid rak amortering amorterar du samma belopp varje månad. Utöver den fasta amorteringen betalar du också en rörlig del som är ränta.

Alla