Faktabanken

Andelstal

En bostadsrättsförening är uppdelad i andelar, där varje bostadsrätt har sin andel i föreningen. Andelarna anges oftast procent.

Det finns inga regler för hur andelstal ska fördelas. Andelstalen fastställs av styrelsen när bostadsrätterna upplåts för första gången. Andelstalet för bostadsrätten visar alltså hur stor andel du som bostadsrättshavare har i bostadsrättsföreningen.

Andelstalet står ofta men inte alltid i direkt proportion till lägenhetsytan. Andelstalet är också grunden till vilken månadsavgift respektive bostadsrättshavare ska betala.

Alla