Faktabanken

Amortering

En amortering är en avbetalning på en skuld, till exempel ett bolån. Du kan dela upp amorteringen av ditt bolån på olika sätt, till exempel månadsvis eller kvartalsvis. Att amortera av ett bolån är i sig ett sparande. När du minskar ditt bolån ökar samtidigt ditt innehav i bostaden, och därmed ditt eget kapital.

Det finns två olika sätt att amortera av ett bolån: rak amortering eller annuitet.

Rak amortering innebär att du amorterar ett fast belopp vid varje tillfälle. Utöver den fasta amorteringen betalar du också en rörlig del som är ränta. Totalbeloppet för amortering och ränta kan alltså variera från gång till gång. Inbetalningarna brukar vara större i början av lånetiden eftersom räntekostnaden ofta är högre ju större skulden är.

Annuitetslån innebär att du alltid betalar samma fasta belopp till banken för ränta och amortering. I början brukar din inbetalning bestå mest av ränta och bara lite amortering. I takt med att du betalar av ditt bolån betalar du sedan allt mindre i ränta och allt mer i amortering vid varje tillfälle. Detta sätt att amortera är mer förutsägbart, men den totala räntekostnaden blir högre än vid rak amortering.

Alla