Amorteringskrav för bolån – vad gäller för dig?

Att amortera betyder att du betalar av på din skuld. Just för bolån finns särskilda regler för hur du ska amortera. Här förklarar vi amorteringskrav, amorteringsfrihet och annat du behöver ha koll på.

Artikel
5 min

Bolån har amorteringskrav

När du tar ett lån vill den som lånar ut pengar till dig någon dag ha tillbaka det du lånat. Du kan betala tillbaka genom amortering under lånetiden eller genom att återbetala hela skulden när lånetiden är slut. För bolån finns dock regler för hur mycket du som låntagare minst måste amortera per år. Reglerna kallas amorteringskrav och det är Finansinspektionen som har satt upp dessa.

Hur mycket måste man amortera?

Finansinspektionens amorteringskrav gäller utifrån två slags belåningsgrad:

  1. hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde
  2. hur stora lån du har i förhållande till din inkomst

Har du lån som är större än 70% av bostadens värde ska du varje år amortera minst 2% av lånets ursprungliga belopp.

Är lånen mindre än 70% av bostadens värde, men mer än 50%, räcker det att du amorterar 1% per år. För belåning under 50% av bostadens värde finns inget sådant amorteringskrav.

Har du lån till ett värde som överstiger 4,5 gånger din årsinkomst ska du amortera 1% av ursprunglig skuld varje år. Det gäller även om lånen ligger under 50% av bostadens värde.

Så hur mycket måste man amortera? Totalt kan det alltså bli 0–3% av skulden som du ska amortera per år, enligt reglerna.

Arbetslös eller sjukskriven – kan jag få amorteringsfrihet?

Finansinspektionen ger bankerna möjligheten att bestämma om en kund ska kunna få en tillfällig amorteringsbefrielse. Om du får en förändrad ekonomi, till exempel på grund av sjukdom, arbetslöshet eller att levnadsomkostnaderna stigit kraftigt, kan du höra med banken vad som gäller. Den bedömer då om du har sådana särskilda skäl för att få amorteringsfrihet.

Det är upp till banken att fatta beslut om en eventuell amorteringsfrihet, och även hur länge amorteringsbefrielsen i så fall ska gälla.

Nyproduktion = valfritt att amortera?

Ja, om du köper en nyproducerad lägenhet finns vissa undantag från amorteringskraven. Banken kan då välja att bevilja amorteringsfrihet i maximalt fem år, om du skulle önska det. Fråga din bank vad som gäller för dig. Och tänk på att du fortfarande kan amortera av på ditt bolån, trots att du inte behöver följa Finansinspektionens amorteringskrav.

Amorteringskrav på tilläggslån – alternativregeln

Har du lån på bostaden sedan tidigare och nu behöver låna mer och tar ett tilläggslån? Då kommer din amortering utgå från hur mycket du lånat totalt, men tog du första lånet före 1 mars 2018 kan du i stället välja alternativregeln för amortering.

Med alternativregeln amorterar du det nya lånet på 10 år och fortsätter den eventuella amorteringsplan du har på ditt befintliga lån som tidigare. Det kan passa bäst när amorteringskravet ökar på grund av tilläggslånet, till exempel från 1% till 2% om den totala lånesumman passerar gränsen 70% av bostadens värde.

Exempel på när alternativregeln kan vara lämplig att använda:

BolånTilläggslånBolån + tilläggslånSkillnad med alternativregeln
2 000 000 kr100 000 kr2 100 000 kr
Amorteringskrav1%På 10 år2%
Amortering/år20 000 kr10 000 kr42 000 kr12 000 kr

Vad händer med amorteringskraven om jag flyttar bolånet?

Du har som kund möjlighet att byta bank för ditt bolån, till exempel om du har förhandlat till dig bättre ränta hos en annan bank. Samma amorteringskrav gäller även på den nya banken.  Be din nuvarande bank om ett amorteringsunderlag som du kan ge din nya bank, där finns alla uppgifter de behöver om ditt bolån.

Trots att du har amorterat ned lånet något kommer amorteringen alltså att utgå från ditt tidigare amorteringskrav, även efter att du har flyttat lånet.

Är det mer än 5 år sedan du tecknade ditt bolån kan du dock be banken att bedöma om de kan sätta ett nytt amorteringsgrundande värde och ändra din amorteringsplan. Fortsätt läsa så förklarar vi!

Kan jag amortera mindre om bostaden ökat i värde?

Om priset på din bostad har stigit mycket sedan du köpte den kan din belåningsgrad ha sjunkit. Ett av amorteringskraven hänger ju på bostadsvärdet, och med lägre belåningsgrad kanske du skulle vilja amortera mindre nu?

Först krävs dock en omvärdering av bostaden, och att banken sätter ett nytt så kallat amorteringsgrundande värde. När du tecknar bolån för att köpa en bostad är det amorteringsgrundande värdet låst i 5 år, oavsett värdeökning. Det är alltså först efter 5 år du kan höra med banken om de kan sätta ett nytt amorteringsgrundande värde, och utifrån det sedan ändra din amorteringsplan.

Banken kan göra undantag från 5-årsregeln om du har gjort en omfattande renovering och bostaden därför har ökat mycket i värde. Det är din bank som gör bedömningen om renoveringen är tillräckligt omfattande för att de ska ändra det amorteringsgrundande värdet. Att måla om, byta kök eller renovera badrum anses i normalfallet inte som tillräckligt omfattande.

Psst… Kom ihåg att amorteringar egentligen är ett indirekt sparande, och en trygghet för dig vid ett eventuellt prisfall på bostadsmarknaden. Det kan alltså vara bra att fortsätta amortera i samma takt, trots att din bostad har ökat i värde.

Att amortera är att spara i efterhand

Att du tar lån för att köpa en bostad är inget konstigt. Det är få förunnat att kunna spara ihop till hela köpeskillingen. Men när du amorterar på ditt bolån är det egentligen också ett sparande, fast i efterhand.

Amortering innebär att du minskar dina skulder – du får större tillgångar helt enkelt. Det gör dig mindre sårbar och ger dig lägre månadskostnader framöver, för när skulden blir mindre blir räntekostnaden lägre än den annars skulle ha varit.

Amorteringskraven anger hur mycket du minst ska amortera. Du kan också välja att amortera mer än så, och på det viset bygga upp ett större kapital. Tänk bara på att det kapitalet är bundet i bostaden. Du behöver också ha råd att spara till buffert och andra behov som kan bli aktuella framöver, till exempel ny dator, semester och kanske familj. De pengarna vill du säkert lätt kunna komma åt när de behövs.

Amorteringskraven finns för din och samhällets skull

Med stora lån är ett hushåll sårbart för förändringar av inkomst, bostadspriser, levnadsomkostnader och räntor. Finansinspektionen har beslutat om amorteringskraven för att minska dina och andra hushålls risker vid belåning. Samtidigt kan amorteringskraven också dämpa bostadsprisutvecklingen, och även minska risken för att samhällsekonomin påverkas av att hushållen har alltför stora lån.

Amorteringskrav 2023 – vad har vi att vänta?

Just när räntorna stiger kan det vara lockande att minska sin amortering, men reglerna verkar stå fast och undantagen är få. Då kan det vara en tröst att veta att du ändå bygger dig en starkare ekonomi på sikt när du amorterar.

 

Psst… Du hittar Bostadsskolan på instagram med!