Höjd månadsavgift för bostadsrätt?

Allt fler bostadsrättsföreningar beslutar om höjning av månadsavgifterna. Det här är en följd av ökade kostnader för uppvärmning och el samt högre räntor. Vad betyder det här för dig som bor i bostadsrätt? Och vad innebär det för dig som planerar att köpa en bostad? Kan du påverka månadsavgiften och i så fall hur?

Artikel
4 min

2023 kan många bostadsrättsföreningar behöva höja sina månadsavgifter. Kostnader för uppvärmning, el och räntor stiger och det kan i sin tur leda till nödvändiga avgiftshöjningar. Hur påverkar en höjd månadsavgift dig som bor i bostadsrätt och vad innebär den för dig som planerar att köpa en lägenhet? Hur hög kan en avgiftshöjning för bostadsrätt bli? Och kan du själv påverka?

Hur mycket kan månadsavgift för bostadsrätt höjas?

Olika aktörer på bostadsmarknaden gick förra året ut med hur mycket månadsavgifterna för bostadsrätter kan behöva höjas i år.

  • SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum) menar att avgifterna för deras medlemmar kan stiga med 20% i genomsnitt, även om inte alla bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja avgiften.
  • Allabrf.se gjorde en undersökning som visade på medianvärdet 9,2% i avgiftshöjning, men att en del bostadsrättsföreningar kan få höjd månadsavgift med så mycket som 40%.

Det här är stora avgiftshöjningar för bostadsrätt jämfört med tidigare höjningar, som i snitt var 1,3% per år mellan 2019 och 2022.

Exempel på avgiftshöjning bostadsrätt

Så hur mycket betyder det här för dig som bor i bostadsrätt? Det beror på hur hög din avgift är i dag. Här nedan ser du ett exempel för en 40 kvadratmeter stor bostadsrätt som år 2022 hade en avgift på 2 330 kronor per månad:

  • 10% avgiftshöjning innebär en ny månadsavgift på cirka 2 560 kronor år 2023.
  • 20% avgiftshöjning ger i stället en ny månadsavgift på 2 800 kronor år 2023.

En avgiftshöjning kan tillsammans med dyrare hushållsel och bolån göra det klart dyrare att bo!

Varför behövs avgiftshöjning för bostadsrätter nu?

Du har säkert hört att inflationen är hög. Förutom lån och underhåll i föreningen betalar föreningen också för värme, vatten och avlopp samt sophämtning – och mycket av detta har blivit dyrare sedan ett år tillbaka.

  • Räntan har stigit och är nära 3 gånger högre. Om föreningen har lån som ska bindas om blir räntekostnaden högre. Ju större lån desto mer sårbar är bostadsrättsföreningens ekonomi.
  • Energipriserna har stigit. El och uppvärmning i gemensamma utrymmen har blivit dyrare.
  • Planerat underhåll och reparationer kan ha blivit dyrare. Skötsel av gemensamma utrymmen likaså.

Med högre kostnader behöver föreningen öka sina intäkter. Men får bostadsrättsföreningen bestämma månadsavgifterna hur som helst?

Vem bestämmer hur mycket månadsavgiften höjs?

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om en eventuell avgiftshöjning. Frågan behöver inte tas upp på en föreningsstämma eller godkännas av medlemmarna och det här beslutet kan fattas när som helst under ett år. Det finns i princip ingen gräns för hur hög en avgiftshöjning får vara. Styrelsens uppgift är att se till att föreningens ekonomi går runt, både idag och under kommande år.

Psst… Ibland hör vi kommentarer som ”Nu höjer de hyran igen!” Tänk på att det inte är någon hyra, utan det handlar om en avgift ni medlemmar tillsammans betalar (och eventuellt behöver höja) för att täcka de kostnader ni har för gemensamma utrymmen och anläggningar.

Hur du själv kan påverka månadsavgiften i bostadsrätt

Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har ett ansvar att försöka hålla kostnaderna och därmed månadsavgifterna nere. Om du vill påverka månadsavgiften kan du jobba för att sänka era gemensamma kostnader. Behöver ni kanske installera en mätare för el respektive varmvatten i lägenheterna, undersöka om ett gemensamt elavtal vore fördelaktigt eller skaffa mer energisnåla lösningar för belysning och dylikt i garage eller trappuppgångar?

Ha koll på ekonomin i bostadsrättsföreningen

Titta på kassaflödet i föreningens ekonomi, det som är pengar in och pengar ut. Det är viktigt att kassan, likviditeten, inte minskar med åren. En minskad likviditet är ett tydligt tecken på att avgiften kan behöva höjas. Läs i årsredovisningarna om intäkterna har täckt kostnaderna löpande under årens lopp.

I årsredovisningen kan du också se

  • om det finns lån som snart ska bindas om,
  • om det finns planer för investeringar och underhåll,
  • hur stor elanvändningen är i era gemensamma utrymmen.

Det här är särskilt viktigt att ha koll på om du är på väg att köpa en bostadsrätt och du vill veta hur hög din boendekostnad kommer att bli.

Ha koll på din egen boendeekonomi

Om månadsavgiften för din bostadsrätt höjs och du tycker det är svårt att få inkomsterna att räcka till hittar du användbara råd och tips till exempel i artikeln om hur du som bor i lägenhet kan spara el, och i den här texten om hur räntehöjningar påverkar månadskostnaden för bolånet.

Avgiftshöjning för bostadsrätten eller ej – håll koll på din egen ekonomi och boendekostnad, inklusive försäkring, el och egna lån. Då ser du om du behöver justera något för att fortsatt ha råd med din bostad.