Grön Ungdom

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Dessa intervjuer kommer att publiceras under sommaren här på Bostadsskolan. Det andra ungdomsförbundet vi presenterar är Grön Ungdom med språkröret Aida Badeli.

Intervju
4 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare. Under sommaren kommer dessa intervjuer att publiceras här på Bostadsskolan. Det andra ungdomsförbundet vi presenterar är Grön Ungdom med språkröret Aida Badeli. 

1. Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

För att unga ska kunna flytta hemifrån behövs fler hyresrätter med rimliga hyror. För att kunna bygga billiga hyreslägenheter måste staten kraftigt höja investeringsstödet. Vi vill även reformera bostadskön, där bostad ska ges utifrån behov och inte utifrån hur länge man stått i bostadskö.

2. Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

För det första så anser vi att lösningen på bostadsbristen är att bygga fler billiga hyreslägenheter. Det är inte ett rimligt politiskt mål att tro att majoriteten av alla unga kommer kunna köpa sig en bostadsrätt, eftersom det är en klassfråga. Bostadspolitiken måste vara mer fokuserad på att öka utbudet av billiga hyreslägenheter genom att bygga mer och utöka allmännyttan.

3. För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 %. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

De höga kraven gör att många unga inte har möjlighet att kunna köpa en bostadsrätt därför krävs det en översyn på hur stor kontantinsats som krävs för första bostadsköpet.

4. Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

Politiken kan underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats genom att införa statligt stöd till ungas bosparande genom skatteavdrag även kallat för “Bospar”.

5. Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Jag har hoppat mellan olika andrahandskontrakt i flera år. Har precis fått förstahandskontrakt med möjlighet att kunna köpa även kallat för “hyrköp” via Riksbyggen. Att stora företag skapar förutsättningar för unga att komma in på bostadsmarknaden är också en viktig del i att lösa bostadsbristen.