Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Det tredje ungdomsförbundet vi presenterar är Kristdemokratiska Ungdomsförbundet med förbundsordförande Nike Örbrink.

Intervju
5 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare. Det tredje ungdomsförbundet vi presenterar är Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

Det måste bli enklare att bygga. Dessvärre får vår generation ärva en sönderreglerad marknad. För att sedan få fart på marknaden vill vi att reavinstskatten på sikt utgår så vi luckrar upp flyttkedjorna.

Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

Se över amorteringsreglerna. Underlätta bospar samt inför en modell för startlån som hjälper fler unga få det första lånet med inspiration från våra nordiska grannländer. Inför en modell med hyrköp där en hyresgäst succesivt kan köpa in sig i bostaden.

För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 %. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

Vi vill se över amorteringskraven. Idag krävs en genomsnittlig lön på 35 000 för att kunna få lön att köpa en etta i Stockholm. Endast 20% av 25–29-åringar har den lönen. Det skapar i sin tur en segregation på marknaden. Vi vill att fler ska ha chansen att äga sitt boende men då behöver vi bla se över amorteringskraven.

Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

Sänk skatten på sparande och inför ett automatiskt bospar (likt pensionen). Givetvis ska det vara möjligt att välja bort/avbryta sådant bospar men det skulle kunna få fler unga att få upp ögonen för att spara till första bostaden.

Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Jag har bott med vänner och i studentlägenhet. Sedan 3 år tillbaka har jag min egna bostadsrätt i Stockholm.