Liberala Ungdomsförbundet

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Det femte ungdomsförbundet vi presenterar är det Liberala Ungdomsförbundet med bostadspolitiska talespersonen Anton Holmlund.

Intervju
5 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare. Det femte ungdomsförbundet vi presenterar är Liberala Ungdomsförbundet.  

Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

Det är för lite bostäder och för lite marknad på den svenska bostadsmarknaden. Problemet är ett resultat av att staten och politiken begränsat utbudet i flera led. Det kommunala planmonopolet måste slopas, även privatpersoner och företag borde få göra detaljplaner. Kommunerna äger för mycket mark. Länsstyrelsernas uppdrag att bevara kulturmiljöer sätter också för stora käppar i hjulet i byggprocessen. Statliga riksintressen och krångliga byggregler begränsar också bostadsutbudet.

Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

Ovan nämnda avregleringar kommer leda till större utbud på marknaden vilket i sig underlättar för förstagångsköpare. Sänkta skatter på sparande och kapital skulle också gynna de som vill in på marknaden. Vi ser inget värde i att subventionera just förstagångsköpares bostadsköp med riktad politik. Vi vill också ta bort flyttskatterna så att det blir en större rörlighet och bättre matchning på bostadsmarknaden.

För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 %. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

Vi vill se ett avskaffande av amorteringskraven då de inte skyddar hushållen mot kriser samtidigt som de slår extra hårt mot unga och förstagångsköpare. Det är fel att staten subventionerar skuldsättning med ränteavdrag med ena handen och sedan stänger ute folk från marknaden via amorteringskrav och bolånetak med andra handen. Det borde vara upp till bankerna att sätta vilka kontantkrav de vill.

Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

Sänkta skatter på arbete, sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffade turordningsregler på arbetsmarknaden. För att kunna spara till en kontantinsats behöver man ha ett jobb och den svenska arbetsmarknaden är designad för att stänga ute de som vill in. Grundbeloppet för skattefria inkomster måste höjas avsevärt.

Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Jag bor hemma hos mina föräldrar, en och en halv timme från min arbetsplats för att bostadspolitiken är riggad mot ungdomar. Tidigare har jag bott i studentrum också det långt från där jag pluggade på grund av politiskt orsakad bostadsbrist.

 

Är du nyfiken på vad de andra ungdomsförbunden har svarat? Då kan du fortsätta läsningen här.