Moderata Ungdomsförbundet

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Dessa intervjuer kommer att publiceras under sommaren på Bostadsskolan.se. Först ut är Moderata Ungdomsförbundet med förbundsordförande Matilda Ekeblad.

Intervju
4 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare. Under sommaren kommer dessa intervjuer att publiceras på Bostadsskolan.se. Först ut är Moderata Ungdomsförbundet med förbundsordförande Matilda Ekeblad. 

 

1. Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

För att skapa en fungerande marknad vill MUF fasa ut hyresregleringarna och i stället införa marknadshyror. Hyresregleringarna bidrar till långa bostadsköer och gynnar bara de som har kontakter och lång kötid, vilket oftast inte är unga. I stället hänvisas de till andrahandsmarknaden med ockerhyror. En fri hyressättning på förstahandsmarknaden skulle motverka inlåsningseffekterna, öka rörligheten på bostadsmarknaden och göra det enklare för unga att hitta boende.

2. Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

MUF vill göra det enklare för folk att köpa sin egen bostad. För att lyckas med det vill vi bland annat satsa på hyrköp. Hyrköp gör det möjligt att hyra en bostad och där en del av hyran går till en kontantinsats för bostaden som du sedan kan köpa ut bostaden med. Upplåtelseformen finns redan idag men för att genomföra det i en större skala än de få privata initiativ som görs idag krävs en större riskfördelning mellan stat, fastighetsägare och hushåll och ett tydligt regelverk.

3. För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 %. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

För att fler ska kunna köpa en bostad vill MUF höja bolånetaket från 85 procent till 95 procent. Det för att det ska bli enklare att spara ihop till en kontantinsats. Vi vill också lätta på kreditrestriktionerna genom att ta bort amorteringskraven och lätta på restriktiviteten vid utlåning.

4. Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

Höja bolånetaket och att de första intjänade 500 000 kronorna ska vara skattefria, så att det blir enklare att spara ihop till en bostadsrätt. Det ska också bli billigare att spara i till exempel ISK.

5. Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Efter gymnasiet skulle jag flytta hemifrån för att plugga. Svårt med mindre lägenheter så hyrde en större ihop med en vän för att ha möjligheten att flytta hemifrån. Efter dess har jag hyrt en lägenhet i Linköping i andra hand. Valt att inte flytta till Stockholm. Dels för att jag vill bo i Östergötland, dels för svårigheterna att kunna hyra i Stockholm. Sparar till kontantinsats men för varje år blir målet bara högre och högre på grund av bostadspriserna.