Socialdemokratiska Ungdomsförbundet

Bostadsskolan har frågat partiernas ungdomsförbund om deras förslag för en mer fungerande bostadsmarknad för unga. Det sjunde ungdomsförbundet vi presenterar är Socialdemokratiska Ungdomsförbundet med förbundsordförande Lisa Nåbo.

Intervju
5 min

Möjligheten att hitta bostad är en högt prioriterad fråga för många ungdomar och partierna har olika syn på hur man löser bostadsmarknadens problem. Inför riksdagsvalet i september har Bostadsskolan därför frågat de åtta politiska ungdomsförbunden om hur de vill underlätta för förstagångsköpare.

Det är utmanande för många unga att komma in på bostadsmarknaden, vad anser ni är nyckeln till en mer fungerande marknad?

Det byggs idag alldeles för få bostäder som unga faktiskt har råd att bo i. Det har visat sig svårt att överhuvudtaget uppnå en “fungerande marknad” vad gäller bostäder. En bostad är inte som att köpa vilken vara som helst eftersom det är något som alla människor måste ha. Vi såg exempel på detta under finanskrisen då svenskarna fortsatte att prioritera amortering på bolån medan man drog in på andra utgifter. De senaste årtiondena har vi fått mer och mer marknad inom bostadspolitiken, där ett ökat ansvar har lagts på individuella medborgare istället för att samhället genomfört de reformer som krävs för att motverka bostadsbristen. Marknaden kommer aldrig ensamt lösa bostadsbristen – utan samhället behöver ta ansvar så att det byggs mer och till rimliga priser.

Vilka är era förslag för att förenkla för förstagångsköpare på bostadsmarknaden?

Hela systemet bygger på att alla ska köpa sitt eget boende – och det är kanske inte helt eftersträvansvärt. Det förväntas att alla ska äga sitt boende, och gör man inte det ses man som misslyckad. Staten behöver utöka investeringsstöden till bostadsbyggande och erbjuda förmånliga bygglån till bostadsföretag som bygger och investerar i hyresrätter med villkor om att sänka kostnaderna och på så vis få lägre hyror. På det sättet kan staten till en marginell kostnad öka byggtakten och stimulera en mer rimlig pris- och hyresnivå på bostadsmarknaden. Det måste finnas en balans mellan hyresrätter och bostadsrätter så att de som inte kan köpa har likvärdiga alternativ till det ägda boende.

För att få låna pengar till att köpa en bostad krävs förutom en god ekonomi också en kontantinsats på minst 15 procent. Därtill kommer höga krav på amortering. Finns det något i dessa krav som ni vill ändra på för unga?

Det är rimligt att bankerna har vissa krav när de beviljar lån. Annars står samhället med en enorm ekonomisk risk om det blir en ekonomisk kris. Återigen ser SSU att det största behovet just nu på bostadsmarknaden är ett större utbud av hyresrätter med låga hyror.

 

Hur kan politiken underlätta för unga förstagångsköpare som vill spara till en kontantinsats?

Att höja levnadsstandard och ungas privatekonomi är en väldigt bred fråga som spänner över flera politikområden. Det mest grundläggande för sparande är att alla ska ha ett jobb att gå till som är meningsfullt med en bra lön. SSU driver frågan om full sysselsättning för alla i Sverige, så att unga ska kunna känna friheten i att ha en egen inkomst och kunna stå på egna ben. Tyvärr ser vi att det i storstadsområdena inte räcker med en normalinkomst för att kunna spara sig till en kontantinsats inom överskådlig tid. Om priserna ska gå ned behöver vi bland annat utjämna skillnaderna mellan ägt och hyrt boende – exempelvis vill SSU se över ränteavdragen och RUT/ROT, samtidigt som hyresrätterna behöver bli fler.

Hur ser dina egna erfarenheter av bostadsmarknaden ut?

Jag utbildade mig till polis under pandemin. Jag hade inte kunnat göra det om det inte var för att min sambo kunde betala merparten av vår dyra hyra. När vi för ett år sedan började leta boende i Stockholm på grund av nytt jobb blev det smärtsamt uppenbart vilken brist på billiga bostäder som finns i huvudstaden och de andrahandskontrakt som erbjöds var väldigt dyra. Hade vi inte varit två hade det blivit betydligt svårare för oss. Det visar också på en orimlighet med dagens situation, det krävs i princip att man är flera för att kunna bekosta sina boendeutgifter.

 

Är du nyfiken på vad de andra ungdomsförbunden har svarat? Då kan du fortsätta läsningen här.