Deklarera såld bostadsrätt- så gör du

Ska du deklarera en försäljning av bostadsrätt? Visste du att du får göra avdrag för försäljningskostnader och förbättringskostnader? Och känner du till att du kan ha rätt till uppskov med vinstskatten? Läs vidare så berättar vi vad som gäller vid deklaration av bostadsrätt och vilka datum som gäller.

Artikel
3 min

Sålde du en bostadsrätt under 2022 och undrar hur du ska deklarera? Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust på din bostadsförsäljning behöver du deklarera försäljningen. Om din försäljning inneburit vinst behöver du betala en vinstskatt. Har du gjort en förlust har du rätt till förlustavdrag. Vi ger dig också ett tips inför dina framtida deklarationer vid försäljning av bostad. Läs vidare för att få vägledning om deklaration av bostadsrätt!

Deklaration bostadsrätt – det här påverkar

När du sålt en bostadsrätt och ska deklarera försäljningen kan du ta med vissa kostnader i deklarationen, medan andra inte kan tas med. Något som aldrig påverkar eller ska tas med i din deklaration är hur stora lån du haft på din bostadsrätt. Lånen har ingen som helst betydelse, utan det väsentliga är vad du köpt bostaden för och vad du sålt den för. Du kan också ta med vissa kostnader kopplade till bostadsrätten i din deklaration.

Dra av försäljningskostnader när du deklarerar såld bostadsrätt

Det finns en särskild bilaga som du ska fylla i när du deklarerar försäljning av såld bostadsrätt, bilaga K6. Där kan du ta med kostnader för själva försäljningen av bostadsrätten Det kan vara exempelvis handla om:

  • Mäklararvode
  • Styling inför försäljning
  • Fotografering
  • Annonskostnader

Förbättringsutgifter kan tas med vid deklaration av bostadsrätt…

Du får också dra av förbättringsutgifter. Det handlar om sådant som ombyggnation, installation av något som inte fanns i bostadsrätten tidigare (exempelvis en tvättmaskin) eller kostnader för förändring av planlösning. De här kostnaderna kallas för grundförbättringar och anses har höjt bostadsrättens standard. Sådana kostnader får du ta med när du deklarerar din bostadsförsäljning, oavsett när i tiden förbättringarna genomförts.

… liksom förbättrande reparationer och underhåll…

Kostnader för förbättrande reparationer och underhåll av din bostadsrätt får du ta med om de betalats under försäljningsåret eller under de fem föregående åren. Men då behöver reparationerna och underhållet ha bidragit till att bostadsrättens nuvarande skick nu är bättre än vid köptillfället. Med andra ord kan du inte ta med det vanliga, regelbundna underhållet av lägenheten.

 … men kom ihåg att kostnaderna summeras årsvis

Det finns ett litet krux med avdrag för de kostnader du har haft. Tillsammans måste kostnaderna för grundförbättringar och förbättrande reparationer och underhåll komma upp i minst 5000 kr per år. Om den totala kostnaden det året blir lägre än så får du inte dra av något alls.

Visste du om att du kan dra av dina kostnader för mäklararvode, styling inför försäljning och fotografering?

Vinstskatt vid försäljning av bostadsrätt

Om du säljer din bostadsrätt med vinst behöver du betala vinstskatt. Vinstskatten är för närvarande (mars 2023) 22% av den vinst du gjort. Vinsten får du fram genom att ta ditt försäljningspris minus det du köpte lägenheten för. Kom ihåg att du får dra av kostnader kopplade till försäljning och förbättring av lägenheten. Ange också eventuellt kapitaltillskott till föreningen och uppgifter om den inre reparationsfonden. De här uppgifterna ska du få av din bostadsrättsförening.

Exempel uträkning av vinst vid bostadsförsäljning

Inköpspris 2019:                 1 500 000 kr

Inköp tvättmaskin              +10 000 kr

Ändring av planlösning      +30 000 kr

Byte av golv i badrum        + 10 000 kr

Din anskaffningsutgift för bostaden: 1 550 000 kr

 

Försäljningspris 2022:        1 800 000 kr

Mäklararvode                     – 40 000 kr

Homestyling                       – 10 000 kr

Försäljningsintäkt efter kostnader: 1 750 000 kr

 

Vinst (1 750 000 – 1 550 000) kr = 200 000 kr

Vinstskatt 22% = 44 000 kr

 

Du kan få uppskov med vinstskatten om du köper ny bostad

Om du kommer upp i en vinst på minst 50 000 kr kan du få uppskov med vinstskatten, vilket betyder att du kan skjuta på betalningen av vinstskatten. Ett av kraven är att du köper en ny bostad som är dyrare än den du sålt. Om den nya bostaden är billigare kan du bara få uppskov med en del av vinsten. Det finns fler regler kopplade till uppskov, som du kan läsa om hos Skatteverket.

Du får dra av en eventuell förlust vid försäljning av bostadsrätt

Har du istället gjort en förlust på din bostadsaffär? En liten tröst kan vara att du får dra av hälften av förlusten i din deklaration. Om du har gjort en förlust på 100 000 kr får du alltså dra av 50 000 kr i din deklaration. Du gör avdraget som en kapitalutgift.

Spara dina kvitton, bara gör´t! Vi lovar- du kommer tacka dig själv.

Håll koll på datumen för deklaration av bostadsförsäljning

Det är alltid köpekontraktet för bostaden som avgör vilket år du ska deklarera för bostadsförsäljningen. Om du skrev under köpekontraktet 2022 så är det i deklarationen för år 2022 som du ska ta upp försäljningen. Det har ingen betydelse när tillträde till lägenheten sker. Har du gjort en vinst på lägenheten som medför en vinstskatt på över 30 000 kr? Grattis till en bra affär! Men tänk på att du kan få betala kostnadsränta på ditt skattekonto, så var noga med att betala in i tid!

Viktiga datum för vinstskatt och deklaration

13 februari: Betala in kvarskatt på den del som överstiger 30 000 kr till Skatteverket för att slippa kostnadsränta.

2 maj: Sista dagen att deklarera.

3 maj: Betala in kvarskatt på upp till 30 000 kr.

8-9 juni: Utbetalning av eventuell skatteåterbäring till dig som deklarerat senast den 2 maj.

Börja med din deklaration i tid

Det allra bästa är fylla i deklarationsbilagan direkt vid bostadsförsäljningen. Mäklare brukar ofta hjälpa till med det. Om du börjar fylla i deklarationsbilagan i god tid hinner du samla ihop dina kvitton och kan göra den sista kontrollen någon månad innan deklarationen ska vara inne. Kan hända det här rådet kommer lite sent för årets deklaration – men ta då med det som ett tips för framtiden och inför din nästa försäljning av bostadsrätt.

Använd deklarationsbilagan i Skatteverkets e-tjänst

Ja, vi håller med. Det låter kanske inte så inspirerande. Men faktum är att Skatteverket har en jättebra e-tjänst där du kan fylla i deklarationsbilagan redan från början. De uppgifter du fyller i sparas på ”Mina sidor” – och det blir mycket enklare för dig när det väl är dags att deklarera.

Tänk på det här inför framtida bostadsförsäljningar och deklarationer

Kanske har du kämpat för att hitta alla kvitton för förbättringar och förändringar i din bostadsrätt? Önskar du att du hade haft bättre koll? Då är du en erfarenhet rikare! Vi på Bostadsskolan råder dig att redan nu börja spara alla kvitton för din nya bostadsrätt. Du kan spara dina kvitton i en mapp på datorn, en app på mobilen eller kanske i en pärm eller låda. Bara gör´t! Vi lovar- du kommer tacka dig själv vid nästa deklaration!

 

Fortsätt läsningen:

Höjd avgift för bostadsrätt

Skattejämka ränteavdrag på bolån

Spara el i lägenhet- tips