Nekad lån trots lånelöfte – varför?

Visste du att du kan bli nekad lån trots lånelöfte? Får banken verkligen göra så? Vad kan det bero på, och hur kan du undvika det? Här förklarar vi mer.

Artikel
5 min

Ja, banken har rätt att neka dig bolån, trots att de tidigare har givit dig lånelöfte. Ett lånelöfte är inte bindande, och det kan finnas flera orsaker till att banken gör bedömningen att de inte längre kan ge dig lån. Här förklarar vi hur banken tänker. Och längre ner hittar du också 3 tips som kan vara till hjälp så att du slipper hamna i en situation där du blir nekad lån trots lånelöfte.

Nekad lån för att giltighetstiden på lånelöftet har gått ut

Den kanske vanligaste anledningen till att du blir nekad lån trots lånelöfte är helt enkelt att det har gått en tid sedan du fick lånelöftet. Hur länge gäller ett lånelöfte då? Det varierar lite mellan banker, men oftast är giltighetstiden för ett lånelöfte 3–6 månader. Kanske har det redan gått ett halvår sedan du ansökte om ditt lånelöfte? Ingen fara, så länge inget i din ekonomi förändrats får du förmodligen ett nytt lånelöfte.

Nekad lån om din ekonomi har förändrats

Om något i din ekonomiska situation har förändrats kan du dock stöta på problem. När banken gav dig ditt lånelöfte gjordes en beräkning utifrån din ekonomi just då. Banken gjorde en helhetsbedömning baserad på din inkomst, din anställningsform, vilket företag du arbetade på samt vilken kontantinsats du kunde gå in med vid ett bostadsköp. Banken kontrollerade också att du har skött din ekonomi och inte hade några betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden.

Om dina förutsättningar har förändrats sedan dess kan du bli nekad lån trots lånelöfte, men också nekad ett nytt lånelöfte. Låt oss titta på vad som skulle kunna ha förändrat dina ekonomiska förutsättningar. Nedan följer 7 sådana exempel.

1. Du har blivit uppsagd eller sagt upp dig

Skulle du säga upp dig eller bli uppsagd efter att du fått ett lånelöfte måste du meddela banken. Om du inte har någon inkomst av tjänst kommer din bank inte kunna låna ut pengar till dig. Banken behöver veta att du kommer att klara av framtida betalningar för ditt kommande bostadslån. Arbetslöshetsersättning eller utbetalning från en inkomstförsäkring räknas inte som inkomst när du ansöker om bolån, eftersom dessa ersättningar är begränsade i tid. Banken tänker långsiktigt och vill se att din ekonomi är trygg över en längre tidsperiod.

Psst… A-kassa och inkomstförsäkring är guld värda om du redan fått ett lån utbetalt, så se till att teckna dem! Du kan läsa mer om dem här. Minska risken med ditt bostadsköp.

2. Du har en projektanställning som upphör

Vid den tidpunkt då du ansökte om lånelöftet hade du kanske en projektanställning för lång tid framåt. Men om något i projektanställningen förändrats behöver du meddela banken detta. Banken har rätt att dra tillbaka sitt lånelöfte om din projektanställning till exempel avslutats i förtid.

3. Din inkomst har blivit lägre

Även om du har kvar samma anställning kan din inkomst ha förändrats. Det här är ytterligare en anledning till att du kan bli nekad bolån trots lånelöfte. Kanske har du exempelvis tagit tjänstledigt för att studera? Eller har du kanske gått ner i arbetstid alternativt blivit helt eller delvis sjukskriven? Meddela banken så gör de en ny bolånekalkyl utifrån dina nya förutsättningar. I bästa fall kan din inkomst ändå vara tillräcklig för att du ska kunna få ett nytt lånelöfte. Banken kan även justera lånelöftet till ett lägre belopp, alternativt ta tillbaka lånelöftet helt.

4. Du har bytt jobb och fått en provanställning

Har du bytt jobb sedan du ansökte om lånelöftet? I dag är det vanligt att en ny arbetsgivare erbjuder provanställning de första 3 till 6 månaderna. Lånelöfte vid provanställning innebär en större osäkerhet för banken, och därför kan de ha svårt att hjälpa dig med lånelöfte under den tid du är provanställd. Om du befinner dig i det här läget kan du försöka förhandla med din nya arbetsgivare om andra anställningsvillkor.

Ibland kan banken göra ett undantag från sin syn på lånelöfte vid provanställning. Det gäller framför allt om du fått jobb inom en bransch där det råder brist på personal, exempelvis inom sjukvården eller i läraryrken. Inom sådana yrken finns det god möjlighet att du får jobb även efter provanställningen. Lyft frågan med din bank när du ansöker om lånelöfte.

5. Företaget du är anställd på är nystartat

Var du arbetar påverkar dina möjligheter till att få lånelöfte. Det gäller även om du har en fast anställning och en god inkomst som ger en bra boendekalkyl. Banken kan ge dig avslag om företaget du arbetar på är nystartat och inte har redovisat någon omsättning eller om företagets resultat inte är tillräckligt bra. Det här kan också vara fallet om du själv just har startat ett eget företag. Då kan banken neka dig lån trots att du tidigare har fått ett lånelöfte.

6. Företaget du arbetar på går i konkurs

Om det företag du arbetar på skulle gå i konkurs behöver du meddela banken det. Vid en konkurs kommer företaget förmodligen inte att kunna betala ut någon lön till dig, och då finns en stor risk att du inte har möjlighet att betala dina räntor och amorteringar. Banken kommer då förmodligen att dra tillbaka ditt lånelöfte och neka dig lån.

7. Du har fått en betalningsanmärkning

Har du sedan du ansökte om lånelöfte dragit på dig en betalningsanmärkning? Då kommer banken förmodligen neka dig bolån, trots lånelöftet. En betalningsanmärkning visar att du inte skött dina betalningar. Det i sig är en tydlig varningssignal till banken. Banken vill inte låna ut pengar till dig om det finns risk för att du inte kommer att klara att sköta betalningar av räntor och amorteringar för ditt lån.

Nekad lån för att bostaden kostar för mycket

Priset på bostaden du vill köpa kan också vara orsak till att du blir nekad lån trots lånelöfte. I vissa fall stiger priserna kraftigt i budgivningen. Fick du lånelöfte på ett lägre belopp än slutpriset landar på kan banken neka dig bolån. Var därför alltid noga med att hålla dig inom de gränser du fått beviljat från banken när du lägger bud.

 

3 tips för att slippa bli nekad lån trots lånelöfte

  1. Ta reda på hur länge ditt lånelöfte är giltigt

Hur länge ett lånelöfte gäller varierar mellan banker, men oftast är giltighetstiden 3–6 månader. Tiden går som bekant snabbt, så ta reda på hur länge ditt lånelöfte gäller redan när du ansöker.

  1. Fråga hur mycket du max kan få låna

Fråga din bank vilket belopp du maximalt kan få låna redan när du ansöker om ditt lånelöfte. Ibland kan priserna rusa i väg i en budgivning så det bästa är att du redan från start vet hur mycket du max kan få låna – och buda.

  1. Tänk efter innan du förändrar din arbetssituation

Det är inte helt bra tajming att börja plugga, starta eget eller byta jobb just när du ska ta ett bolån, även om du redan har ett lånelöfte. Du ökar chansen att få lån när du har en fast anställning med stadigvarande lön på ett etablerat företag.

Se till att hålla din bank uppdaterad

Sammanfattningsvis: så länge dina ekonomiska förutsättningar är desamma som när du ansökte om lånelöfte och lånelöftet fortfarande är giltigt kommer du förmodligen att få ett lån. Men om din ekonomi har förändrats sedan du ansökte om lånelöfte har du skyldighet att meddela banken. Dina nya förutsättningar innebär att banken måste göra en ny bedömning.

Vill du veta mer om lånelöfte inför bolån? Läs vår artikel Vad är ett lånelöfte här.