Vilken bolåneränta ska jag räkna med?

Tycker du också att det är svårt att vänja sig vid högre räntor? Kanske är det extra svårt nu när bolåneräntorna varit låga så länge. Men hur hög kan en bolåneränta bli i år? Vad är en normal bolåneränta 2023 och framöver? Finns det ens någon normalränta att räkna med?

Artikel
3 min

Du som bor i egen bostadsrätt eller planerar att köpa en lägenhet behöver räkna på en annan räntenivå än den ränta vi haft de senaste tio åren. Redan nu har räntorna stigit kraftigt – och det har gått fort!

Vilken bolåneränta ska jag räkna med?

Tyvärr finns det inget i dagsläget som talar för att räntorna snart ska komma tillbaka till den lågränteperiod som varit. Snarare behöver du se lågränteperioden som en historiskt annorlunda period. Så vad ska du räkna med för bolåneränta? Hur ser läget ut just nu?

Vad är genomsnittsräntan på bolån just nu?

I februari låg genomsnittsräntorna på 3-månadersbundna lån på mellan 3,5%–4,0%. En genomsnittsränta är den genomsnittliga räntesats bolånetagare fått efter förhandling med sin bank under föregående månad.

Hur ser prognosen för bolåneräntor ut?

När vi i stället blickar framåt på prognoserna för bolåneräntor i år, 2023, visar de på fortsatta höjningar. Och det som främst styr din bolåneränta är Riksbankens agerande.

Bolåneräntan påverkas av Riksbankens styrränta

Riksbankens mål är att hålla inflationen i schack. Deras viktigaste verktyg för att påverka inflationen är styrräntan. Och det är styrräntan som lägger grunden för vad bolåneräntorna blir.

Inflationen är hög just nu

Sedan en tid tillbaka har inflationen legat över Riksbankens mål om 2 procent. Riksbanken har därför behövt höja styrräntan och nu senast, i februari, höjdes den till 3 procent.

Dagens styrränta är betydligt högre än på senare år

En styrränta på 3% är en stor skillnad mot tidigare. Styrräntan låg på noll eller till och med på minus under nästan åtta års tid, fram till maj 2022. Det var då Riksbanken började höja styrräntan, vilket den sedan fortsatt att göra.

Riksbankens prognos är att fortsätta höja styrräntan

Just nu är Riksbankens prognos att styrräntan ska höjas till 3,25–3,5% för att sedan ligga kvar på den nivån i några år. Det skulle i så fall innebära ytterligare en halv procentenhets högre rörlig bolåneränta. Men prognoser stämmer ju sällan. Så ska du överhuvudtaget bry dig om de här prognoserna?

Det är svårt att göra en prognos om bolåneräntor

Det är svårt att göra prognoser för räntor. Styrräntan påverkas som sagt av inflationen. Och inflationen beror på hur ekonomin utvecklas, både här hemma och i resten av världen. Vilken bolåneränta du ska räkna med beror alltså till stor del på hur ekonomin i länder som USA, Tyskland och England utvecklas. Ekonomin i sin tur påverkas av det som förväntas, men också av sådant som sker helt oväntat.

Oväntade händelser försvårar ränteprognoser

Ibland händer något som är helt oväntat, det som kallas en svart svan. Det kan exempelvis vara en bank i USA som får problem, vilket nyss inträffade. Sådana oväntade händelser försvårar för dem som ska bedöma utvecklingen. En del prognosmakare menar därför att Riksbanken behöver vara mer försiktig med att höja styrräntan för att inte störa finansmarknaden. Andra menar tvärtom att styrräntan behöver höjas mer än i Riksbankens prognos eftersom inflationen är så pass hög.

Ta bolåneränteprognoser med en nypa salt

Så hur ska du tänka kring bolåneränteprognoser när de ser så olika ut? Det bästa är nog att ta prognoser med en nypa salt. Till och med självaste Riksbankschefen Erik Thedéen säger att du som låntagare inte ska fatta beslut om dina bolån utifrån prognoserna. Utan räkna hellre på vilka bolåneräntor din ekonomi klarar.

Vad menas med normal bolåneränta?

Med en normal bolåneränta menas en ränta som du kan räkna med över tid. Alltså en räntesats att ha som riktmärke när du ska fatta beslut om att ta lån. Genom att tänka dig en normal ränta blir det lättare för dig att se vad du har råd att låna, över tid.

Äldre generationer minns bolåneräntor på 12–14 procent. Du själv är kanske mer van vid räntor kring 1–2 procent. De här är inte normala räntor och inte vad du ska förvänta dig framöver. Då var förutsättningarna annorlunda och dessutom var Riksbankens mål inte samma som idag.

Vilken normalränta för bolån ska du utgå ifrån?

I det läge vi befinner oss i just nu kan du utgå från en räntesats på 4–5 procent över tid. Men du behöver ta höjd för att räntan en period kan komma att ligga ännu högre. Banken räknar ju med att du i bolånekalkylen ska klara en hög ränta på 6–7 procent.

Så här kan du tänka kring din bolåneränta

Om du utgår från en tänkt normalränta på närmare 5 procent blir det lättare för dig att se om du får en månadskostnad som du kan hantera. På så sätt får du mer realistiska förväntningar och blir bättre förberedd inför eventuella förändringar.

Tips om bolåneräntan 2023 – gör såhär!

  • Utgå från en normalränta på 5% i dina beräkningar
  • Spara mellanskillnaden mellan 5% och din nuvarande ränta
  • Genom att spara mellanskillnaden bygger du upp en räntebuffert att ha om räntan stiger mer. Samtidigt vänjer du dig vid en högre kostnad!
  • Ta prognoser med en nypa salt

Var en realistisk kapten på din bolåneskuta!

Sammanfattningsvis vill vi skicka med dig rådet att se till att själv ha koll på läget. Oavsett vad prognoserna säger om bolåneräntorna behöver du säkerställa att du kan klara en bolåneränta som är högre än 1–2 procent. Kanske hamnar bolåneräntorna på mellan 5 och 6 procent, kanske hamnar de något lägre. Oavsett vilket behöver du ha en realistisk förväntan och ordna din ekonomi så att den håller långsiktigt. För din egen skull.

 

Fortsätt läsningen här på Bostadsskolan.

Hur mycket får jag låna 2023

Höjd månadsavgift för bostadsrätt

Hur gör jag en budget?