Ska jag binda räntan nu?

Binda räntan eller välja rörlig ränta – det är frågan. Ska du precis köpa din första bostad och känner dig osäker om bolåneräntan? Eller ska ditt lån bindas om och du undrar hur du ska göra? Vi hjälper dig att få ett perspektiv på frågan om att binda räntan eller inte.

Artikel
4 min

Under en längre tid har vi haft låga och sjunkande bolåneräntor. Då har det inte haft så stor betydelse om du har valt bunden eller rörlig bolåneränta. Men nu har räntorna stigit under en period och läget ser annorlunda ut.

När är det bäst att binda räntan?

Den bästa tidpunkten att binda sin bolåneränta är när räntorna är låga och förväntas stiga. Vi hade ett sådant läge i början av 2022. Då var räntorna fortfarande historiskt låga och det var läge att binda räntan, till och med på lång tid. Den som valde att binda räntan då kunde med stor sannolikhet kapa en räntetopp. Sedan dess har räntorna stigit och nu är förutsättningarna för att binda räntan inte lika goda.

Vart tar räntorna vägen?

Om bolåneräntorna har stigit och kan förväntas falla inom överskådlig framtid är det inte alltid bra att binda. Genom att binda räntan låser du räntan på en hög nivå och får betala mer än om du haft rörliga lån. Svårigheten är förstås att veta vart räntorna tar vägen. Du kan läsa mer om det i vår artikel om stigande räntor.

Den bästa tidpunkten att binda sin bolåneränta är när räntorna är låga och förväntas stiga...

Normalt är korta marknadsräntan lägre än den långa

I normalläget är den korta marknadsräntan lägre än de långa räntorna. Det brukar kallas att räntekurvan är stigande över tid. Om de långa marknadsräntorna tvärtom är lägre kallas det för inverterad räntekurva. En inverterad räntekurva tyder oftast på att en sämre ekonomi är på väg. Det skulle tala för att räntorna också kommer att sjunka längre fram.

Håll koll på räntekurvan!

Du som bolånetagare har mycket att vinna på att hålla koll på bankernas listräntor. Där ser du räntekurvan. Just nu, i april 2023, ligger räntan för längre bindningstider på bolån lägre än tremånadersräntan. Det är en signal om att räntorna kan bli lägre om några år. Det här tyder på att det kan vara ett mindre bra tillfälle att binda bolåneräntan just nu, åtminstone på längre tid.

Pssst…! Läs mer om vad listränta är i den här artikeln. Då får du också lära dig vad effektiv ränta är!

Vad gör jag nu när räntekurvan pekar nedåt?

När räntekurvan är inverterad – som den är idag – finns det två alternativ:

  1. Du kan binda räntan om det direkt ger dig en lägre kostnad än att ha en rörlig bolåneränta. Det här bygger på att du förhandlat bra med din bank. (En längre bindningstid binder upp dig som kund, vilket banken gillar!)
  2. Du väljer att inte binda bolåneräntan eftersom räntorna kan gå ned så småningom. Och du får ett bra förhandlingsläge då.

Att binda eller inte binda – ingen vet säkert

Eftersom ingen säkert vet vart bolåneräntorna tar vägen finns det en osäkerhet oavsett om du väljer att binda eller att inte binda räntan. När du satsar på det ena eller andra alternativet finns det alltid en risk att du valt ”fel”.

Att binda räntan kan ge dig en lugnare tillvaro

Trots att räntekurvan idag pekar nedåt kan det finnas skäl till att binda räntan. Då handlar det inte direkt om det ekonomiska utan mer om att slippa oroa sig. Om du väljer att binda räntan i ett antal år kan du lättare planera och känna dig trygg med att veta vad din räntekostnad blir. Det kan det ibland vara värt, särskilt om du har en ekonomi med knappa marginaler.

Du kan se räntebindning som en slags försäkring

Även om det i efterhand skulle visa sig att det blev dyrare att binda räntan än att vara rörligt så kan det ha varit rätt val för just dig. Du slapp oroa dig över din ekonomi under tiden! Faktiskt kan du se det som att du tecknade en försäkring mot högre räntekostnader.

Se upp med det här om du binder räntan

Ett skäl till att inte binda bolåneräntan är att det kan kosta att lösa ett bundet lån i förtid. Ju längre tid som är kvar på bindningstiden och ju högre ränta du har jämfört med dagens räntor, desto dyrare blir det att lösa ett bundet lån före villkorsändringsdagen, något som kan bli aktuellt om du exempelvis behöver flytta. Det är det här som kallas ränteskillnadsersättning. Så om du vet med dig att du kommer att byta bostad inom några år bör du inte binda bolånet på lång tid.

För dig som inte riktigt kan bestämma dig finns ytterligare ett alternativ...

Kan jag välja både bunden och rörlig ränta?

För dig som inte riktigt kan bestämma dig finns ytterligare ett alternativ. Du kan dela upp ditt lån och ha bunden ränta med olika löptider. Du kan även låta en del av ditt totala bolån vara rörligt (tremånadersbunden ränta). När du delar upp lånet får du en riskspridning och minskar risken med att ha valt ”fel”.

Det finns en nackdel med att välja både bundet och rörligt

Nackdelen med att kombinera bunden och rörlig ränta är att du blir bunden till din bank, eftersom dina bolån måste samlas på en och samma bank. Låt oss förklara: Om du skulle dela upp ditt bolån i 3 delar och räntebindningstiden går ut på del 1 samtidigt som del 2 är bunden så blir ditt förhandlingsläge gentemot banken sämre. En god idé är därför att bara dela upp bolånet i 2 delar – en bunden och en rörlig. Då är du fri att byta bank när ditt bundna lån går ut!

Så hur ska du göra – binda eller inte binda räntan?

I den här artikeln har du läst att räntekurvan i dagsläget är inverterad, vilket tyder på att räntorna kan sjunka. I ett sådant läge är det inte optimalt att binda räntan. Å andra sidan innebär en bunden ränta att du vet exakt vilken räntekostnad du kommer att ha och du slipper oroa dig. Och att binda bolåneräntan på några år kan ge dig en fördelaktig räntesats jämfört med dagens rörliga ränta.

Vårt tips: räkna och fundera över dina marginaler

Känns beslutet fortfarande svårt att ta? Då har vi ett avslutande tips! Räkna på hur stor skillnad en högre ränta skulle göra för dig i kronor per månad. Titta också på hur stora marginaler din ekonomi har för högre räntor. Vågar du riskera att räntorna stiger ytterligare från dagens nivå? Genom att se kronor per månad och genom att tänka över din risknivå kan det bli lättare att ta ett beslut om att binda räntan eller inte.

Läs gärna vidare i vår artikel Vilken bolåneränta ska jag räkna med?

 

Relaterad läsning på Bostadsskolan.se

Deklarera såld bostadsrätt

Skattejämka ränteavdrag på bolån

Hur gör jag en budget?