Faktabanken

Bindningstid på bolån

Att binda ett bolån med en viss bindningstid innebär att räntesatsen ligger låst under motsvarande period.

När du tar ett bolån bestämmer du om din ränta ska vara rörlig eller bunden under en viss tidsperiod. Beroende på vad du väljer får du olika bindningstid. Du kan också dela upp ditt bolån i olika lånedelar som var och en kan ha olika bindningstid. Banken kan förklara för dig vilka för- och nackdelar olika räntebindningstider har i olika situationer.

Vill du lösa eller flytta ditt bolån innan bindningstiden är slut? Då har banken rätt att ta ut så kallad ränteskillnadsersättning för den kvarstående bindningstiden.

När vi pratar bindningstid behöver vi också förklara begreppen bunden och rörlig ränta.

Bunden ränta (kallas också fast ränta, bunden räntebindningstid)

En bunden ränta passar dig som vill veta den exakta kostnaden för räntan under bindningstiden. Binder du din ränta på tre år kommer du ha samma ränta under hela den perioden, oavsett om banken justerar sin ränta eller om räntan på marknaden rör sig.

Vet du redan nu att du kommer att vilja sälja din bostad inom en nära framtid kan det vara klokt att inte binda räntan för länge. På så sätt kan du undvika förtidslösen av bolånet och slippa betala eventuell ränteskillnadsersättning.

Rörlig ränta (kallas också rörlig räntebindningstid eller tre månaders bindningstid)

En rörlig ränta passar dig som vill att din bolåneränta följer marknaden. Då binds din ränta tre månader i taget. Om banken justerar sin utlåningsränta under dessa tre månader kommer din rörliga ränta att justeras i slutet av den perioden, på räntejusteringsdagen. Den justerade räntan för kommande period kan bli både högre och lägre. Om banken inte gör någon räntejustering kommer din rörliga ränta att ligga kvar på samma nivå i tre månader till, fram till nästa räntejusteringsdag.

Den rörliga bolåneräntan beror till stor del på bankens egna lånekostnader. De styrs i sin tur av Riksbankens penningpolitik och styrränta.

Kom ihåg! Bindningstid innebär inte att lånet är bundet i tre månader, utan att räntesatsen är bunden i tre månader. Du kan när som helst flytta eller lösa ditt bolån med rörlig ränta utan att betala ränteskillnadsersättning.

Alla