Faktabanken

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den faktiska kostnaden du betalar för ett bolån. I den effektiva räntan räknar du med bolåneräntan (kallas också nominell ränta) men också till exempel administrationsavgifter och uppläggningskostnader.

Vill du jämföra olika bolån är det alltså bra att titta på den effektiva räntan. Det ger dig en tydlig bild av den totala kostnaden för de olika lånealternativen. Två lån med samma ränta kan ha olika villkor och därmed också olika effektiv ränta. Var uppmärksam på till vilka villkor du lånar så att du slipper oväntade kostnader.

Exempel: Du erbjuds lån med en ränta på 1,25% från två olika banker. Denna ränta kallas nominell ränta. En av bankerna tar ut en uppläggningsavgift på 2000 kronor samt kostnad för autogiro varje månad på 25 kronor. Dessa kostnader ska då räknas med i din effektiva ränta. Den andra banken tar inte ut någon uppläggningsavgift eller kostnad för autogiro, och den effektiva räntan blir då lägre.

Alla