Faktabanken

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en sammanställning av en persons ekonomiska situation. Banken brukar be om att få ta en kreditupplysning på dig när du ansöker om bolån.

I kreditupplysningen kan de bland annat se din tidigare taxerade inkomst, hur många kreditupplysningar som har hämtats på dig tidigare, ditt registrerade civilstånd, om du äger fastigheter eller mark samt om du har bolån eller andra lån. I kreditupplysningen ser banken också om du har några betalningsanmärkningar.

Kreditupplysningen är alltså en del av den kreditprövning banken gör för att bedöma din återbetalningsförmåga. De gör vanligtvis en helhetsbedömning och tittar också på din inkomst, din anställningsform och dina omkostnader. Olika banker har olika regler för kreditprövning. Därför kan dina förutsättningar för att få lån se olika ut hos olika banker.

Alla