Faktabanken

Samboavtal

Samboavtal är ett avtal mellan två personer som är i ett parförhållande och bor tillsammans i ett gemensamt hushåll. Med ett samboavtal kan paret självt avtala om till exempel hur bodelningen vid en eventuell separation ska ske.

Utan samboavtal sker annars bodelningen enligt sambolagen. Då delas bara bostad och ägodelar som köpts gemensamt för gemensam användning lika. Vill ni som sambor att allt ert ägande ska bodelas lika vid en separation ska ni alltså skriva ett samboavtal som reglerar detta.

I samboavtalet beskriver ni vad som är er samboegendom och därmed ska ingå i bodelning. Som samboegendom räknas bostad och de ägodelar ni har införskaffat till hemmet under tiden som sambor (oavsett vem av er som har betalat).

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda två. Däremot behöver ni inte ha vittnen och ni behöver heller inte registrera samboavtalet någonstans.

Alla