Faktabanken

Skuldkvot

Skuldkvot är ett mått på hur mycket skulder du har i förhållande till din inkomst. Om du ska köpa en bostad och vill veta vad din skuldkvot för bolån är delar du dina sammanlagda skulder med din totala årsinkomst före skatt. Ska du köpa bostaden tillsammans med någon annan räknar ni er gemensamma skuld delat med er sammanlagda årsinkomst före skatt.

Exempel:

Ni har två månadsinkomster på 30 000 kronor före skatt, ett bolån på 2 miljoner kronor samt ett privatlån på 150 000 kronor. Räkna så här för att få fram skuldkvoten:

Årsinkomst: (30 000 + 30 000) x 12 = 720 000 kronor
Sammanlagda skulder: 2 000 000 + 150 000 = 2 150 000 kronor
Skuldkvot: 2 150 000 / 720 000 = 2,98 i skuldkvot hos banken

Skuldkvotstak är ett maxtak vissa banker sätter som en övre gräns för hur mycket du får låna hos dem i förhållande till din inkomst. Skuldkvotstaket varierar från bank till bank. I dessa beräkningar tas både bolån och andra lån (till exempel billån och kortkrediter) med.

Tittar vi på exemplet här ovan igen har hushållet en gemensam årsinkomst på 720 000 kronor. Om banken i sin tur har ett skuldkvotstak på 5,5 får hushållets sammanlagda skulder inte överstiga 3 960 000 kronor.

Skuldkvotstak: 720 000 kronor x 5,5 = 3 960 000 kronor

Observera! Skuldkvotstaket inte är samma sak som Finansinspektionens skärpta amorteringskrav. För det skärpta amorteringskravet räknar banken bara bolån i förhållande till inkomst. Har du andra lån utöver bolånet räknas de inte med. Finansinspektionen skärpta amorteringskrav gäller alltså om bolånesumman är större än 4,5 gånger din årsinkomst.

Alla