Faktabanken

Budgivning

Budgivning innebär att de som är intresserade av att köpa en bostad lägger bud på den. Buden lämnas till mäklaren som vidarebefordrar dem till säljaren. Den som lägger högsta budet vinner budgivningen och får oftast köpa bostaden, men det är säljaren som i slutändan bestämmer vem som får köpa objektet.

I Sverige finns ingen lagstiftning som styr hur en budgivning ska gå till. Säljaren bestämmer i samråd med sin mäklare hur budgivningen ska hanteras. Mäklaren informerar sedan spekulanterna, ofta sker det i samband med visningen.

Vid en budgivning är mäklaren skyldig att redovisa alla bud till säljaren. Efter avslutad bostadsaffär är mäklaren också skyldig att ge köparen budlistan. Som spekulant har du ingen rätt att få uppgifter om vilka de övriga budgivarna är.

Är bud bindande? Nej, bud i en budgivning är inte bindande. Det spelar ingen roll om budet lämnats skriftligen eller muntligen. Den som lagt bud i en budgivning är alltså inte skyldig att sedan köpa bostaden till det priset. En köpare kan också lägga bud med vissa villkor, till exempel att budet gäller under en viss tidsperiod eller vid tillträde ett visst datum.

Kom ihåg: affären är inte bindande förrän köpekontraktet är undertecknat av både säljare och köpare. Innan dess kan både säljare och köpare ändra sig.

Här kan du läsa mer om öppen budgivning och sluten budgivning.

Alla